Modern Konst

Modern konst förknippas med konst som utmanade och ifrågasatte gamla traditioner och tekniker på 1800-1900-talet. Den moderna konsten har skapat några av världens mest kända och älskade konstverk och på drygt hundra år förändrade moderna konstnärer synsättet på allt som hade med konst att göra.

Modernismen

Modernismen var en kulturell rörelse under en period som sträcker sig från 1860-talet till 1970-talet. Gamla traditioner och sociala normer ifrågasätts och en ny sorts konst experimenteras fram av olika konstnärer. Modernismen var ett uppror mot gamla normer och idéer om hur all sorts konst, litteratur och även musik skulle vara.

Abstrakt & Modern konst

Inom modern konst experimenterade konstnärer med nya sätt att se på konsten. Modern konst utforskar mer det abstrakta uttrycket och upplevdes i början ofta som chockerande.

Under modernismen tidsålder fick vi ta del av många fantastiska konstnärer som kom att förändra synsättet på konst för all framtid. 

Modernismens konstnärer

Några av de mest kända och betydelsefulla konstnärerna inom modern konst:

Pablo Picasso utforskade kubism och surrealism och har skapat några av världens mest kända och värdefulla konstverk. Vincent van Gogh skapade modern konst men det var först efter hans död som hans verk blev världskända. Andra kända konstnärer under modernismen var Paul Cézanne, Georges Seurat, Henri de Toulouse-Lautrec och Paul Gauguin.

Vilken typ av konst är modern?

Betydelsefulla konstformer/rörelser inom modern konst:

Impressionism

Fauvism

Kubism

Futurism

Expressionism

Surrealism

Abstrakt expressionism

Exempel på moderna konstverk

Van Goghs solrosor, Picassos Les Demoiselles d'Avignon och Warhols Campbells Soup Cans är exempel på välkända moderna konstverk.